שינוי יעוד לתיירות ונופש

תוכנית ג/ 4401

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתיירות ונופש
מספר: ג/ 4401
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע מאזור ספורט לאזור תירות ונופש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףעבדון

תיאור המיקום:
ישוב: עבדון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18601חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3578מושב עבדוןשינוי
תוכניתג/ 2265משוב עבדוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/12/1988
פרסום לאישור ברשומות30/08/1984תאריך פרסום: 30/08/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3091. עמוד: 3198. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1982תאריך פרסום: 12/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2873. עמוד: 383. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/1982תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1982.
החלטה בדיון בהפקדה15/02/1982
קבלת תכנית11/12/1981