שינוי יעוד לתיירות, נופש ומגורים באבן מנחם

תוכנית ג/ 14765

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לתיירות, נופש ומגורים באבן מנחם
מספר: ג/ 14765
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן אפשרות לנצל פוטנציאל תיירותי של חטיבת קרקע הנמצאת בתוך מושב אבן מנחם והסדרת מצבם של מגרשי מגורים קיימים.
שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח לתיירות ונופש.
שינוי בקו בנין אחורי במגרשי מגורים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
מתן הוראות לחלוקה למגרשים.
קביעת הוראות בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבן מנחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19840חלק1
19841חלק8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6235אבן מנחםשינוי
תוכניתג/ 10511הרחבת הישוב אבן מנחם, שינוי למתאר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1070. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/11/2005
החלטה בדיון באישור תכנית20/04/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר21/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3329. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 10/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/06/2004
החלטה בדיון בהפקדה12/09/2001
קבלת תכנית13/06/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/06/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501120/04/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים42521/07/2004