שינוי יעוד לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח למוסדר ציבורי, מעון יולדים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתכנון בעתיד ושטח ציבורי פתוח למוסדר ציבורי, מעון יולדים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח למעון יום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39554חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 2604. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים18/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1981. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/1981. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1975
פרסום להפקדה ברשומות26/12/1974תאריך פרסום: 26/12/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2078. עמוד: 762. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/1974תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1974.
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1974
קבלת תכנית01/10/1974