שינוי יעוד לתעשיה

תוכנית ג/ 4839

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לתעשיה
מספר: ג/ 4839
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית

תיאור המיקום:
ישוב: גזית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22530כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4195קיבוץ גזיתשינוי
תוכניתג/ 1729משק לגידול חזירים -מעיליאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/05/1988תאריך פרסום: 15/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3558. עמוד: 2236. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים29/03/1988תאריך פרסום בעיתון: 29/03/1988.
החלטה בדיון באישור תכנית06/01/1986
פרסום להפקדה ברשומות23/06/1985תאריך פרסום: 23/06/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3215. עמוד: 2723. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים08/05/1985תאריך פרסום בעיתון: 08/05/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/11/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/11/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/11/1984
החלטה בדיון בהפקדה07/12/1983
קבלת תכנית25/09/1983