שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"

תוכנית בר/ 14/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"
מספר: בר/ 14/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מ"שטח ספורט" ל"שטח לבנייני ציבור" .
2. קביעת זכויות והוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק17-18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/11/2005תאריך פרסום: 08/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5453. עמוד: 270. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים02/10/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/10/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/09/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט13/09/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/09/2005
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/2005
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2023. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים10/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט27/01/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2002
קבלת תכנית26/05/2002