שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור מסחיר - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור מסחיר - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/2002
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/1972
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1972תאריך פרסום: 03/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1843. עמוד: 2228. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה22/05/1972
קבלת תכנית01/05/1972