שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 44

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 44
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור שטח ציבורי פתוח.
ב. הכנת תקנון, קביעתת קוי בניה, אחוזי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק89-94
1900חלק72
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 27שדרות, (מספר קודם: ת/4/11/1)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. עמוד: 745. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים30/11/1981
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. עמוד: 2155. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/1981תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/1981.
החלטה בדיון בהפקדה23/02/1981
קבלת תכנית22/01/1981