שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור בניני חברה

תוכנית בר/ 80/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור בניני חברה
מספר: בר/ 80/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור בניני חברה (עקב פתוח והרחבת ביה"ס). 2. שינוי יעוד מאזור בניני משק לאזור מגורים (עקב הצורך להספקת דיור לחברי המשק).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק1-2, 17-19, 28, 35, 40-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1970תאריך פרסום: 19/02/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1603. עמוד: 1354. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות10/07/1969תאריך פרסום: 10/07/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1536. עמוד: 1806. שנה עברית: התשכט .
קבלת תכנית10/07/1969