שינוי יעוד מאזור בניני משק לאיזור ספורט, מאיזור בניני ציבור לאיזור ספורט.

תוכנית בר/ 14/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור בניני משק לאיזור ספורט, מאיזור בניני ציבור לאיזור ספורט.
מספר: בר/ 14/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור בניני משק לאיזור ספורט, מאיזור בניני ציבור לאיזור ספורט, התוויית דרך גישה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק9, 11, 18, 40-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1982תאריך פרסום: 10/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2823. שנה עברית: התשמב .