שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני צי

תוכנית בר/ 84/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני צי
מספר: בר/ 84/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין

תיאור המיקום:
מושב יד-בנימין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4302חלק2, 10
4303חלק2, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1983תאריך פרסום: 18/08/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2953. שנה עברית: התשמג .