שינוי יעוד מאזור חקלאי ואזור ספורט ומאזור חקלאי לחקלאי מיוחד -קרית יערים

תוכנית מי/ 757

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי ואזור ספורט ומאזור חקלאי לחקלאי מיוחד -קרית יערים
מספר: מי/ 757
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור ספורט.
ב. שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד.
ג. קביעת בינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים

תיאור המיקום:
שטח בין קואורדינטות אורך 580 / 135 - 390 / 135
ובין קואורדינטות רוחב 950 / 159 - 700 / 159

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29545חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/05/1998תאריך פרסום: 22/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4647. עמוד: 3767. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1998.
החלטה בדיון באישור תכנית23/09/1997
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1997תאריך פרסום: 21/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4561. עמוד: 5309. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 18/07/1997.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/06/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/09/1995
החלטה בדיון בהפקדה27/06/1995
קבלת תכנית07/02/1993