שינוי יעוד מאזור חקלאי ושצ"פ למגורים א', שינוי למתאר, ריינה

תוכנית ג/ 10836

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי ושצ"פ למגורים א', שינוי למתאר, ריינה
מספר: ג/ 10836
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ודרך גישה.
שינוי יעוד דרך להולכי רגל לדרך גישה.
שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' ודרך גישה.
שינוי ממגורים א' לשצ"פ.
חלוקת הקרקע למגרשים.
קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17512חלק201, 24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2000תאריך פרסום: 21/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4895. עמוד: 4030. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים04/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/2000
פרסום להפקדה ברשומות03/02/2000תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. עמוד: 2459. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/01/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/12/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1999
קבלת תכנית14/07/1998