שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 119

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א
מספר: הצ/ 5/ 1/ 119
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', סה"כ
מס' יח"ד 42, ולאזור מגורים א' מיוחד סה"כ
מס' יח"ד 14 יחידות וקביעת הוראות בניה.
ב. יעוד שטח לש.צ.פ. וקביעת הוראות בניה.
ג. קביעת דרכים חדשות.
ד. קביעת הוראות לביצוע התשתית והפיתוח.
ה. קביעת מועד לביצוע התכנית.
ו. איחוד וחלוקת חלקות.
ז. תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק45-46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/06/1998תאריך פרסום: 07/06/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4651. עמוד: 3914. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/1998תאריך פרסום בעיתון: 29/05/1998.
פרסום להפקדה ברשומות19/08/1997תאריך פרסום: 19/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4560. עמוד: 5295. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים08/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/08/1997
החלטה בדיון בהפקדה26/02/1997
קבלת תכנית01/12/1996