שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים - גיזו.

תוכנית מי/ 895

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים - גיזו.
מספר: מי/ 895
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגיזו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4562חלק
4563חלק
4566חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון במועצה הארצית01/05/2007
פרסום לאישור ברשומות04/09/1997תאריך פרסום: 04/09/1997. שנה עברית: התשנז .
פרסום תכנית לדחייה ברשומות04/09/1997תאריך פרסום: 04/09/1997. שנה עברית: התשנז .
קבלת תכנית10/08/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים32827/03/2007