שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בנין ציבורי לשביל.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 104

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, בנין ציבורי לשביל.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 104
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית חלוקה בהסכמת בעלי הקרקע.
ב. שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א', וקביעת
הוראות בניה.
ג. יעוד שטח לש.צ.פ., לש.ב.צ. וקביעת הוראות בניה.
ד. קביעת דרכים חדשות ושבילי הולכי רגל.
ה. קביעת הוראות לביצוע התשתית והפיתוח.
ו. קביעת מועד לביצוע התוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7792חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1999.
פרסום לאישור ברשומות11/07/1999תאריך פרסום: 11/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4783. עמוד: 4718. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/1999
החלטה בדיון באישור תכנית26/02/1996
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/1995תאריך פרסום בעיתון: 01/12/1995.
פרסום להפקדה ברשומות09/11/1995תאריך פרסום: 09/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4346. עמוד: 354. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/10/1995
החלטה בדיון בהפקדה09/08/1995
קבלת תכנית04/04/1995