שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר והתווית דרך גישה

תוכנית ג/ 11347

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר והתווית דרך גישה
מספר: ג/ 11347
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין לדרך 77 (20 מ' במקום 75 מ') שינוי
יעוד מאזור חקלאי למסחר ודרך רישוי סככות לגידול
צמחים עציםי עציצים וצורכיי גינה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17381חלק71
17384חלק75
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/08/1999
קבלת תכנית07/06/1999