שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט נופש והתויית דרך גישה, יפיע

תוכנית ג/ 11408

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט נופש והתויית דרך גישה, יפיע
מספר: ג/ 11408
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך ואזור ספורט ונופש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע

תיאור המיקום:
ישוב: יפיע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16885חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1999
קבלת תכנית07/07/1999