שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תייות ונופש - בכביש אבטליון - עראבה, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תייות ונופש - בכביש אבטליון - עראבה, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות ונופש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבאבטליון

תיאור המיקום:
ישוב: אבטליון
עראבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19347חלק16, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית11/03/1998
קבלת תכנית22/09/1997