שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך גישה, שינוי למתאר, נחף

תוכנית ג/ 9494

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך גישה, שינוי למתאר, נחף
מספר: ג/ 9494
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
התווית דרך מהווה חיבור ישוב נחף לדרך אזורית מס' 854.

עיקרי התכנית:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך.
קביעת קו בניין של 5.0 מ' מגבול הדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19135חלק248-11, 23
19137חלק52, 55-56, 626-7, 9-14, 18, 44-45, 48-51, 53-54, 57-59, 61, 63, 69-70, 74-75, 78-79, 90-91, 94-96, 111
19141חלק1-4, 13-16, 21-25, 56
19142חלק1-6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/01/2006תאריך פרסום: 25/01/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5485. עמוד: 1393.
פרסום לאישור בעיתונים06/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/12/2005
החלטה בדיון באישור תכנית09/05/2005
החלטה בדיון בהתנגדויות09/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2248. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה05/03/1997
קבלת תכנית01/09/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200501409/05/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202623/12/2002