שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך

תוכנית ג/ 11566

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' ודרך
מספר: ג/ 11566
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ודרך הרחבת דרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועצנדלה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20613חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6408תכנית מפורטת מס'6408 כפר סנדלהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2002תאריך פרסום: 15/07/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5094. עמוד: 3300. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים07/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2002. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/06/2002
החלטה בדיון באישור תכנית09/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2000תאריך פרסום: 05/06/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4890. עמוד: 3874. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2000
החלטה בדיון בהפקדה12/01/2000
קבלת תכנית28/10/1999