שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' לשצ"פ - כפר כנא

תוכנית ג/ 11064

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים א' לשצ"פ - כפר כנא
מספר: ג/ 11064
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים "א" ושצ"פ
שינוי יעוד ממגורים "א" לשצ"פ
שינוי בהגדרת דרך להולכי רגל ודרך גישה לדרך

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית12/04/1999
קבלת תכנית10/12/1998