שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ומתקני עזר מושב בצרון

תוכנית 8/ 02/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ומתקני עזר מושב בצרון
מספר: 8/ 02/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלקים מאיזור חקלאי לאיזור למגורים ומשקי עזר. (6 מגרשים). צרוף השטח אל מושב בצרון התווית דרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון

תיאור המיקום:
ישוב: בצרון
(מ.א. באר - טוביה).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
554חלק14-256
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1991.
פרסום לאישור ברשומות04/07/1991תאריך פרסום: 04/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3898. עמוד: 3007. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3861. עמוד: 1999. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/1991תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1991.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1991
קבלת תכנית19/08/1990