שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים - כפר כנא

תוכנית ג/ 11063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים - כפר כנא
מספר: ג/ 11063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור חקלאי למגורים "א" ודרך התויית דרך.
קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון עם חתימות אישור
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17398חלק11, 42, 51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2000תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3637. שנה עברית: התשס .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/05/2000
פרסום לאישור בעיתונים12/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 09/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית23/02/2000
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות31/10/1999תאריך פרסום: 31/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4814. עמוד: 764. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים25/10/1999תאריך פרסום בעיתון: 25/10/1999.
החלטה בדיון בהפקדה03/03/1999
קבלת תכנית10/12/1998