שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ"פ והתווית דרכים, משהד, מתאר 1

תוכנית ג/ 11477

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, מבני ציבור, שצ"פ והתווית דרכים, משהד, מתאר 1
מספר: ג/ 11477
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון שכונת מגורים משהד דרום מזרח:
1. שינוי יעוד מאיזור חקלאי ואיזור תכנון עתידי חאיזור מגורים מיוחד, מגורים משולב חינוך פרטי, מבני ציבור, שפ"פ ודרך.
2. שינוי בתואי ורוחב דרכים.
3. שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' וחניה ציבורית.
4. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק65-66, 72
17518חלק25-2732, 43-44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7837דרך גישה מספר 6400, נצרת עיליתשינוי
תוכניתג/ 1930יעוד השטח למגורים -משהדשינוי
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/07/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות14/07/2004תאריך פרסום: 14/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5314. עמוד: 3412. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/05/2004
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/02/2004
פרסום להפקדה ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1926. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים16/01/2004תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/01/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/01/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2003
החלטה בדיון בוולק"ח21/10/2002
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2002
קבלת תכנית16/08/1999