שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה.

תוכנית ג/ 11259

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, ריינה.
מספר: ג/ 11259
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תחנת תידלוק ציבורית
מדרגה ג' ולשירותי דרך, הכל לפי ת.מ.א 18.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה

תיאור המיקום:
ישוב: רינה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17529חלק1-3, 5-6, 60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 18תכנית מתאר ארצית לתחנות תידלוקאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה08/06/1999
קבלת תכנית18/04/1999