שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3

תוכנית 6/ 02/ 224/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3
מספר: 6/ 02/ 224/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלק מחלקה חלקאית מס' 38 משטח חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה
על מנת לאפשר ביצוע עבודות ניקוי וצביעה של מתקני מתכת.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה ולדרך.
ב. קביעת שטחי הבניה המירביים במגרש ל- % 80 מתוכם % 60
המהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת התכליות והשימושים.
ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1093חלק68-74, 78-86, 160, 164
3091חלק14
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2009
קבלת תכנית15/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200901008/06/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900913/05/2009