שינוי יעוד מאזור מבנה ציבור לאזור מגורים א' - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 66

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מבנה ציבור לאזור מגורים א' - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 66
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש לאזור מגורים ע"י השינויים הבאים:
א. מאזור מגורים א' לדרך משולבת.
ב. מבנייני ציבור לאזור מגורקים א', דרך משולבת וש.צ.פ.
ג. שינוי מספר מגרש מ- 132 ל- 131.
ד. מש.צ.פ. לשביל להוככי רגל.
ה. ביטול מספר 54 בש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1894כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 61אזור רקפת - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים09/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1989. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1989. תאריך פרסום בעיתון: 09/04/1989.
פרסום לאישור ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. עמוד: 1817. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/08/1988תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1988. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1988. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1988.
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3572. עמוד: 2847. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1988
קבלת תכנית18/04/1988