שינוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מסחר ותעסוקה, רמות מנשה

תוכנית ג/ 18124

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מסחר ותעסוקה, רמות מנשה
מספר: ג/ 18124
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי המגרש מיעוד של מבני משק מלאכה ותעשיה ליעוד של מסחר ותעסוקה וכמו כן ביטול דרך קיימת על מנת לאפשר פיעלותו של מועדון הטרמינל הקיים במקום

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידורמות מנשה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12361חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4520קבוץ רמות מנשהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/08/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/04/2009
קבלת תכנית09/03/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200901010/08/2009