שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, גן נר

תוכנית ג/ 10622

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, גן נר
מספר: ג/ 10622
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור למוסדות ציבור לאזור מגורים א'
ו-ב'.
ב. חלוקת השטח לאזורים ושימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת כבישים.
ד. קביעת הוראות בניה באזורים השונים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגן נר (גבורים)

תיאור המיקום:
ישוב: גן-נר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20855חלק4-8, 11-13, 19
20857חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה פיתוח ולקליטת עליהאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1999תאריך פרסום: 12/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4794. עמוד: 5146. שנה עברית: התשנט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה12/08/1999
פרסום לאישור בעיתונים09/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 09/07/1999.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/06/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו13/06/1999
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה13/06/1999
החלטה בדיון באישור תכנית03/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/04/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1998תאריך פרסום: 10/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4710. עמוד: 1218. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/11/1998תאריך פרסום בעיתון: 20/11/1998.
החלטה בדיון בהפקדה03/08/1998
קבלת תכנית09/04/1998