שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבניה ציבור - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מבניה ציבור - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מורים א' לשטח לבנייני ציבור,
לדרך משולבת ולשטח ציבור פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1989. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/07/1989. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/06/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. עמוד: 3632. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית12/12/1988
פרסום להפקדה בעיתונים05/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1988. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/1988. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/1988. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות25/09/1988תאריך פרסום: 25/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. עמוד: 35. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה28/12/1987
קבלת תכנית03/11/1987