שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 64
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39573חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/1982תאריך פרסום: 08/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2833. עמוד: 2441. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים10/06/1982
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1982
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 2608. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/07/1981. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1981
קבלת תכנית21/05/1981