שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'- גוש 38033

תוכנית 5/ 02/ 101/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ג'- גוש 38033
מספר: 5/ 02/ 101/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים א' לאזור מגורים ג'.
ב. בטול דרך טבעת.

עיקרי ההוראות:
השטח שבין 2 מבני המגורים יסומן כשטח ירוק פרטי ולא יקום בו כל מבנה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38032חלק1
38033חלק16
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 432. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט21/09/2011
החלטה בדיון באישור תכנית19/09/2011
פרסום להפקדה ברשומות16/09/1965תאריך פרסום: 16/09/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1213. עמוד: 2671. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון בהפקדה16/09/1965
קבלת תכנית19/07/1965
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100919/09/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית