שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד ובניה מסחרית - צופית עלית

תוכנית 2/ 03/ 115/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים מיוחד ובניה מסחרית - צופית עלית
מספר: 2/ 03/ 115/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד שטחים בשטח התכנית, משטח בניה נמוכה לשטח בניה מסחרית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/1976
פרסום להפקדה ברשומות04/03/1975תאריך פרסום: 04/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2201. עמוד: 1374. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית04/03/1975