שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מיגורים ב' - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מיגורים ב' - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' (קומה אחת) לאזור מגורים א' (קוטג').

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק54
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1262. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים19/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 19/01/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים17/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/07/1980. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית06/05/1980