שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי ואזור מגורים א' משולב - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי ואזור מגורים א' משולב - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור משולב (מגורים א' + מסחר).
ב. שינוי בניין ברחוב הנשיא.
ג. קביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 234. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים13/08/1989
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/1989
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1988.
פרסום להפקדה ברשומות25/09/1988תאריך פרסום: 25/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. עמוד: 35. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1988
קבלת תכנית05/08/1987