שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי (קיוסק) - שדורת

תוכנית 21/ 03/ 102/ 23/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי (קיוסק) - שדורת
מספר: 21/ 03/ 102/ 23/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק9-10, 80198, 701
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 102/ 23קיוסק - שדרותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/1990תאריך פרסום: 04/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3740. עמוד: 1742. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/1990
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1989
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1986תאריך פרסום: 21/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3372. עמוד: 2946. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/1986תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1986. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1986
קבלת תכנית15/12/1985