שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור משולב מגורים א', בנייני ציבור וחזית מסחרית

תוכנית 23/ 03/ 102/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור משולב מגורים א', בנייני ציבור וחזית מסחרית
מספר: 23/ 03/ 102/ 93
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א', לאזור מגורים א' מבני ציבור
עם יחידת מגורים וחזית מסחרית עם בליטת גגון לכיוון רחוב הרצל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/03/1988תאריך פרסום: 24/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3547. עמוד: 1803. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים24/02/1988
החלטה בדיון באישור תכנית08/02/1988
פרסום להפקדה ברשומות14/06/1987תאריך פרסום: 14/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3459. עמוד: 1865. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים18/05/1987תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1987. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1987. תאריך פרסום בעיתון: 18/05/1987.
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1987
קבלת תכנית04/02/1987