שינוי יעוד מאזור מגורים א' לקטג' - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לקטג' - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיקון לתכנית שיכונים ציבוריים כללית של אופקים.
ב. שינוי מגבלות מאזור מגורים א' לקוטג'.
ג. קביעת מגבלות בניה.
ד. מעברים להולכי רגל.
ה. דרך ציבורית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39554חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2601. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1982תאריך פרסום: 15/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2795. עמוד: 1361. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים15/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1982. תאריך פרסום בעיתון: 15/03/1982.
החלטה בדיון בהפקדה30/11/1981
קבלת תכנית01/11/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006