שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח מסחרי וחניה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח מסחרי וחניה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 36
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של קטע מחלקה 6 משטח מגורים א'
לשטח דרכים מפרץ לאוטובוס - (6ג') ולשטח למסחר (6ב').

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית17/03/1975
פרסום להפקדה בעיתונים02/12/1974תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1974. תאריך פרסום בעיתון: 02/12/1974. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1974.
פרסום להפקדה ברשומות24/11/1974תאריך פרסום: 24/11/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2067. עמוד: 472. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה23/09/1974
קבלת תכנית01/09/1974