שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשתי קומות - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 55

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשתי קומות - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 55
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלקה 43 לצורךך בנית שתי קומות ויציאה לגג.
בשטח של % 55 בשתי קומות כולל מבני עזר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק42
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/1981תאריך פרסום: 08/01/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2683. עמוד: 897. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים08/01/1981תאריך פרסום בעיתון: 08/01/1981. עיתון: הצופה.
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1980. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון בהפקדה20/10/1980
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
קבלת תכנית10/12/1979