שינוי יעוד מאזור מגורים א' קומה אחת בית 202 - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים א' קומה אחת בית 202 - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' (קומה אחת) לאזור מגורים ב' (קוטג')
והקטנה קו בנין מ- 5 מ' ל- 3 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1982תאריך פרסום: 21/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2781. עמוד: 871. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים13/12/1981
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1981
פרסום להפקדה בעיתונים13/10/1980תאריך פרסום בעיתון: 22/07/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1980. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/07/1980תאריך פרסום: 27/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2647. עמוד: 2152. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה26/05/1980
קבלת תכנית09/03/1980