שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד, קרית ביאליק

תוכנית ק/ 179/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד, קרית ביאליק
מספר: ק/ 179/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד השטח מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.
- קביעת הוראות וזכויות הבניה בשטח התכנית.
- שינוי קו בנין צדדי דרומי ל- 0 בחלק הקדמי של החלקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקריותקרית ביאליקקרית ביאליקקרן קיימת לישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11538חלק102
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/07/2005
קבלת תכנית18/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005