שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.

תוכנית רח/ 750/ א/ 53/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.
מספר: רח/ 750/ א/ 53/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג' מיוחד.
2. הגדלת מספר יחידות ל-14 יחידות למגרש, שטח 105 מ"ר
שטח עיקרי ליחידה בממוצע.
3. הגדלת מספר הקומות ל-6 קומות, מעל קומת עמודים חלקית
כשהקומה העליונה מופנמת מקו הבנין.
4. שינוי בקו בנין צדדי מ-4.00 מ' לפי תב"ע ל-3.60 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותלוין אפשטין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק370
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2004תאריך פרסום: 05/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5261. עמוד: 1492. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/12/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/06/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2019. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה13/05/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/01/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/11/2001
קבלת תכנית22/10/2001