שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ב' מיוחד, קביעת אחוזי בניה

תוכנית טר/ 2014

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ב' מיוחד, קביעת אחוזי בניה
מספר: טר/ 2014
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ב' מיוחד, קביעת אחוזי בניה ושתי יחידות דיור במגרש

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7774חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2900. שנה עברית: התשמג .