שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית,קביעת הוראות בניה.

תוכנית טב/ 2901

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' עם חזית מסחרית,קביעת הוראות בניה.
מספר: טב/ 2901
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג'
עם חזית מסחרית.
2.קביעת חזית מסחרית.
3.קביעת הוראות בניה.
4. הריסת המסומן להריסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה

תיאור המיקום:
ישוב: טיבה
מגרש 3,A.
יזם פרטי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7846חלק21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטב/ 2568שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג'עם חזית מסחריתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/05/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/05/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1191. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/03/2004
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2004תאריך פרסום: 17/03/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5283. עמוד: 2360. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/01/2004
החלטה בדיון בהפקדה12/02/2002
קבלת תכנית18/11/1999