שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי , ש.צ.פ. ושביל - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי , ש.צ.פ. ושביל - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים 3-4 קומות לשטח מסחרי קיוסק ושטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899חלק435
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. עמוד: 1817. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים12/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989.
החלטה בדיון באישור תכנית14/11/1988
פרסום להפקדה ברשומות14/07/1988תאריך פרסום: 14/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3579. עמוד: 2840. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/07/1988תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1988. תאריך פרסום בעיתון: 05/07/1988.
החלטה בדיון בהפקדה23/05/1988
קבלת תכנית24/02/1987