שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשימוש מסחרי- קיוסק בשטח 0, 55 ממ"ר

תוכנית 2/ 03/ 135/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשימוש מסחרי- קיוסק בשטח 0, 55 ממ"ר
מספר: 2/ 03/ 135/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לשמוש מסחרי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40012חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/1976תאריך פרסום: 30/12/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2283. עמוד: 545. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית16/02/1976
פרסום להפקדה ברשומות27/11/1975תאריך פרסום: 27/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2169. עמוד: 588. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה29/09/1975
קבלת תכנית25/08/1975