שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 99

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 99
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי ולחניה ציבורית
ושטח פרטי פתוח.
ב. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לחניה ציבורית ושטח פרטי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/1990תאריך פרסום: 29/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3753. עמוד: 2301. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים15/02/1990
החלטה בדיון באישור תכנית11/12/1989
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: ידיעות אחרונות.
פרסום להפקדה ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3504. עמוד: 377. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה03/08/1987
קבלת תכנית25/05/1987