שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור

תוכנית 8/ 03/ 111/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור
מספר: 8/ 03/ 111/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) שינוי יעוד מגרש 96 מאזור מגורים ומשקי עזר לאזור לבנייני ציבור (חלקה 38 בגוש 2933)
ב) חלוקת חלק מחלקה 3 (מגרש 65) ל-5 מגרשים בני מ"ר שיקראו:45א',35א',51א',27א' ויוצמדו למשקים 35,27,51,57,45, כחלקות א'. והקטנת חלקה 20, (מגרש 102) לשטח של 900 מ"ר.
שינוי יעוד חלק מחלקה 3 (מגרש 65) מ"שטח מגורים באזור חקלאי" ל: "אזור חקלאי", "אזור לבניני ציבור" (מקלט) ו"שביל להולכי רגל".
ג) שינוי יעוד חלק מחלקה 39 (מגרש 60) מ"שטח מגורים באיזור חקלאי" ל"אזור מגורים ומשקי עזר" שייקרא 60/א.
ספוח חלק המגורים הנותר מחלקה 40 (מגרש 61) לחלקה 39 (מגרש 60).
אזור מגורים בחלקה 40 (מגרש 61) מתבטל ונשארת רק חלקה חקלאית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2933חלק38, 64-66, 80
2934חלק2-3, 20, 39-40, 46, 49, 51-96
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/05/1987תאריך פרסום: 01/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3447. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית06/06/1986