שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר ותחנת דלק

תוכנית ג/ 11741

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר ותחנת דלק
מספר: ג/ 11741
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' ושטח לבנין ציבורי קיים לשטח למרכז מסחר, משרדים ובניין ציבור.
ב. איחוד חלקות מס' 3 ו 4 למגרש אחד.
ג. הקצאת שטח בקומה ב' של מבנה המסחרי לשימוש ציבורי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות חניה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12203חלק3-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבליןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/05/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2250. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים01/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/02/2001. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2001. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית11/01/2001
פרסום להפקדה ברשומות23/10/2000תאריך פרסום: 23/10/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4927. עמוד: 75. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/09/2000תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2000. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה15/05/2000
קבלת תכנית16/02/2000